KVKK Ön Bilgilendirme

KVKK ÖN BİLGİLENDİRME

1. GİRİŞ

İşbu belge (aşağıda bahsedilen diğer tüm belgelerle birlikte) internet sitesinin kullanımına ve işbu internet sitesi yoluyla ürünlerin satın alınmasına dair hüküm ve koşulları belirler (aşağıda "Koşullar" olarak anılacaktır). Müşteri internet sitesini kullanmadan önce Koşulları, Çerez Politikamızı ve Gizlilik Politikamızı (hepsi birlikte "Veri Gizliliği Politikası" olarak anılacaklardır) okumalıdır. Bu internet sitesini kullandığınızda veya internet sitesi üzerinden sipariş verdiğinizde siz değerli Müşterimiz, işbu Koşullara ve Veri Gizliliği Politikasına tabi olma konusunda açık rıza gösterdiğinizi kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

Müşteri, tüm Koşulları ve Veri Gizliliği Politikasını kabul etmediği takdirde, internet sitesini kullanmamalıdır. İşbu Koşullar ve Veri Gizliliği Politikası değiştirilebilir. Bunları düzenli olarak okumak Müşteri’nin sorumluluğudur ve Müşteri internet sitesini kullandığında veya Sözleşmeyi oluşturduğunda (aşağıda açıklandığı şekilde) yürürlükte olan Koşullar ve Veri Gizliliği Politikası Müşteri için geçerli olacaktır.

2.  BİLGİLERİMİZ

İşbu internet sitesi yoluyla yapılan mal satışları, Gebze Plastikçiler Org. San. Böl Atatürk Blv. No:34/1 Gebze- Kocaeli/TÜRKİYE adresine mukim bir Türk şirketi olan Karebant Ahşap Ve İnşaat San. Tic. A.Ş..tarafından KAREBANT ismiyle gerçekleştirilir. KAREBANT’a (maliyeti Müşteri’nin mobil operatörüne göre değişecektir) 0262 751 44 66 numaralı sabit hattından ulaşabilirsiniz.

3.TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 • Müşteri, karebant.com adresine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, KAREBANT'ın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
 • Müşteri, karebant.com. adresine üye olurken oluşturduğu şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez. Müşterinin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından KAREBANT'a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, KAREBANT'ın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.
 • Müşteri, KAREBANT.com adresini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Müşteriyi bağlayacaktır.
 • Müşteri, KAREBANT.com adresini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, Müşteri virüs, trojan, solucan, mantık bombaları veya kötü amaçlı ya da teknolojik açıdan zararlı olan diğer materyalleri bilerek yükleyerek bu internet sitesini kötüye kullanımından kaçınmayı taahhüt etmektedir. (Ayrıntılı bilgi Madde 18.)
 • KAREBANT.com sitesinde ve sosyal medya kanallarında (facebook, instagram, twitter, vs.) Müşteriler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen Müşterilerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin KAREBANT ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. KAREBANT'ın Müşterinin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle Müşterinin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 • Müşteri, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Müşteriye aittir.
 • KAREBANT'ın her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde müşterinin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. KAREBANT gerektiğinde müşterinin vermiş olduğu siparişte düzeltme, iptal etme hakkına sahiptir. Müşteri işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, KAREBANT'ın hiçbir sorumluluğu (Ayrıntılı bilgi Madde 7.)
 • KAREBANT.com sitesi yazılım ve tasarımı KAREBANT mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar Müşteri tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır. KAREBANT.com adresinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik olarak yasal mevzuat çerçevesinde bir takım bilgiler toplanabilir. Siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan web sitesinin internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.
 • KAREBANT kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda müşterilerin kişisel bilgilerini kullanabilir.
 • Müşteri, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında KAREBANT iştiraki olan tüm şirketler tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul
 • Müşteri, KAREBANT.com adresine üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel alışveriş ve davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder.

Müşteri, KAREBANT iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, KAREBANT iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder.

Müşteri aksini bildirmediği sürece üyeliği sone erdiğinde de verilerin toplanmasına, KAREBANT iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, KAREBANT iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder.

Müşteri aksini bildirmediği sürece KAREBANT ve KAREBANT iştiraki olan tüm şirketlerin kendisi ile internet, telefon, SMS, vb. iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder.

Müşteri yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müspet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve KAREBANT iştiraki olan şirketleri sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder.

Müşteri veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini KAREBANT’ın müşteri hizmetleri çağrı merkezine  iletebilir.

 • KAREBANT, müşterinin kişisel bilgileri yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya
 • yasal gereklere uygun hareket etmek veya KAREBANT’a tebliğ edilen yasal işlemlere uymak;
 • KAREBANT ve KAREBANT.com ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.
  • KAREBANT.com adresinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dâhilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda Müşteri www.KAREBANT.com adresine girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.
 • KAREBANT sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya KAREBANT.com adresinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.
 • KAREBANT, Müşterilik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm Müşteriler bakımından hüküm ifade edecektir.( Ayrıntılı bilgi Madde 28.)
 • KAREBANT, iş bu sözleşme uyarınca, müşterilerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme smsleri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, Müşteri işbu sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme smslerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Müşteri mail veya sms almaktan vazgeçmek isterse, sabit veya mobil hatlar ile irtibata geçebilir.

4.   İNTERNET SİTESİNDEKİ BİLGİLERİNİZ VE ZİYARETLERİNİZ

Müşterinin istediği ürünü satın alabilmesi için kişisel bilgilerini paylaşması gerekmektedir. KAREBANT ile paylaştığınız bilgiler veya kişisel veriler Veri Gizliliği Politikası uyarınca işlenir.

Müşteri internet sitesini kullandığında KAREBANT ile paylaştığı tüm bilgilerin doğru ve gerçek olduğunu teyit ederek işbu bilgilerin ve kişisel verilerin işlenmesini kabul etmiş sayılır.

Müşteri’nin ilgisini açık şekilde KAREBANT’a beyan etmesi halinde, KAREBANT en yeni koleksiyonlar, kataloglar, kampanyalar ve özel teklifler hakkında posta, e­posta ve/veya SMS yoluyla Müşteri’yi bilgilendirebilir.

5.   İNTERNET SİTESİNİN KULLANIMI

İnternet sitesini kullanarak ve/veya internet sitesi yoluyla herhangi bir sipariş vererek; Müşteri;

 1. İnternet sitesini yalnızca meşru talepler veya siparişler için kullanmayı,
 1. Gerçekçi olmayan, asılsız veya sahte siparişler vermemeyi; KAREBANT’un böyle bir siparişinyapıldığına dair makul bir kanaati olduğunda, KAREBANT’un siparişi iptal etme ve konuya ilişkin ilgili yetkilileri bilgilendirme hakkına sahip olduğunu,
 1. KAREBANT’a doğru ve güncel e­posta, posta ve/veya diğer iletişim bilgilerini sunmayı ve gerekliolması durumunda KAREBANT’un bu bilgileri Müşteri ile iletişim kurmak için kullanabileceğini kabul, beyan ve taahhüt etmiş (Veri Gizliliği Politikası bakınız).

Müşteri’nin, siparişi tamamlamak için ihtiyaç duyulan bilgilerin tümünü KAREBANT’a vermediği hallerde, KAREBANT siparişi tamamlamayabilir. Müşteri internet sitesi yoluyla sipariş verdiğinde, en az 18 yaşını tamamlamış olduğunu ve yasal olarak temyiz kudretini haiz sözleşme kurmaya muktedir olduğunu onaylamaktadır.

6.   HİZMETLERİN KULLANILABİLİRLİĞİ

Bu internet sitesinde sunulan ürünler yalnızca Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde teslimat için uygundur.

7.   SÖZLEŞMENİN KURULMASI

Müşteri, sipariş vermek için, online satın alma sürecini izlemeli ve "Ödemeyi Onayla" seçeneğini

tıklamalıdır. Bunu yaptıktan sonra Müşteri, siparişin alındığını onaylayan bir e­posta alır ("Sipariş Onayı"). Daha sonraki ikinci bir e­postada, siparişin kabul edildiği ve gönderilmekte olduğu ("Teslimat Onayı") Müşteri’ye bildirilir. KAREBANT tarafından böyle bir onay Müşteri’ye sunulmamışsa, Sözleşme kurulmamış sayılır.

8.   ÜRÜNLERİN BULUNABİLİRLİĞİ

Tüm siparişler stoklarda bulunabilir olmasına bağlıdır. Tedarik sıkıntısı yaşandığında veya ürün artık stokta olmadığında, KAREBANT Müşteri’ye sipariş edebileceği benzer veya daha farklı kategori ve değerde ikame ürünler hakkında bilgi verme hakkını saklı tutar. Müşteri’nin ikame ürünleri sipariş etmek istememesi halinde, istenmeyen ikame ürün için ödemiş olduğunuz tutarı KAREBANT Müşteri’ye iade eder.

9.   SİPARİŞİN REDDİ

KAREBANT’un internet sitesinden herhangi bir ürünü geri çekme ve/veya internet sitesindeki herhangi bir materyali veya içeriği kaldırma veya düzeltme hakkı her daim saklıdır. KAREBANT kendisine iletilen tüm siparişleri işlemek için tüm makul çabayı sarf edecek olsa dahi, bir siparişi aldıktan veya Müşteri’ye Sipariş Onayı gönderdikten sonra olağandışı durumların meydana gelmesi halinde siparişi yerine getirmeyi veya onaylamayı reddetme hakkını her zaman saklı tutar. KAREBANT, Müşteri’ye veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı, internet sitesinden herhangi bir ürünü geri çektiği, herhangi bir materyali veya içeriği kaldırdığı veya düzelttiği ya da siparişi aldıktan veya Sipariş Onayını gönderdikten sonra onu yerine getirmeyi veya onaylamayı reddettiği için sorumlu tutulamaz.

10.              TESLİMAT

KAREBANT, stoktaki bulunabilirliğe bağlı olarak (yukarıdaki 7. maddeye bakınız) ve herhangi bir olağandışı durum olmadığı müddetçe, Teslimat Onayı’nda listelenen ürünlerin siparişlerini Teslimat Onayı’nda belirtilen teslimat tarihine kadar, tahmini teslimat tarihi belirtilmeyen siparişleri ise Sipariş Onay tarihinden itibaren en fazla (on dört) 14 gün içinde teslim eder.

Ürünlerin tedarikinin KAREBANT’un kontrolü dışında bir durum sebebiyle gecikmesi halinde, KAREBANT; Müşteri’yi mümkün olan en kısa zamanda durumdan haberdar eder ve gecikmenin etkisini en aza indirmek için önlemler alır. KAREBANT kontrolü dışında bir durum sebebiyle yaşanan gecikmeler konusunda sorumlu olmaz. Ancak çok ciddi bir gecikme riski olduğunda, Müşteri KAREBANT’a ulaşarak Sözleşmeyi sonlandırabilir ve Müşteri ödemesini yaptığı ancak teslim almadığı ürünlere ilişkin parasını geri alabilir. Cumartesi, Pazar veya resmi tatil günleri teslimat yapılmaz.

Müşteri bu teslimat hizmetini seçtiğinde KAREBANT’un teslimat personelini veya KAREBANT’un temsilcisini evine kabul etmiş sayılır. KAREBANT, Müşteri’nin evine veya eşyalarına zarar riskini önlemek veya bu riski en aza indirmek için, eşyalarını veya zarar görebilecek herhangi bir şeyi kaldırmasını ve teslimat personelini evinize mümkün olan en elverişli şekilde kabul etmesini rica eder. KAREBANT’un ihmalinden kaynaklanmadığı müddetçe, riskin önlenmesi veya en aza indirilmesi için makul önlemlerin alınabileceği ve eşyaların güvenli yerlere kaldırılabileceği durumlar için KAREBANT sorumlu tutulamaz.

Müşteri sipariş ettiği ürünlerin evine, koymayı planladığı alanlara veya teslimat konumuna sığabileceğinden emin olmalıdır. Ürün veya ürünlerin Müşteri’nin istediği gibi uymaması halinde, Müşteri yine de teslimatı kabul edebilir veya ürünlerin iadesini isteyebilir.

İşbu Koşullar bağlamında, "teslimat" veya "teslim edildi" durumlarının oluşması için Müşteri’nin veya ürünlerin zilyetliğini edinecek Müşteri tarafından belirlenmiş üçüncü bir kişinin ürünü teslim almış olması gerekir ki bu durum, belirtilen teslimat adresinde ürünlere ait alındı belgesinin imzalanmasıyla ispat edilebilir.

11.  TESLİM EDEMEME HALİ

Teslimat mümkün olmazsa, (Müşteri sipariş esnasında verdiği iletişim adresinde bulunamazsa, müşterinin verdiği adres, kargo şirketlerinin dağıtım alanında bulunmuyorsa veya müşteri kargoya almaktan vazgeçtiyse) ürün/ler bekletilmek üzere seçilen Kargo şubesine geri götürülür.

Müşteriye ait kargo 3 iş günü seçileb Kargo şubesinde bekletilir. Bu süre içerisinde müşteri kargosunu şubeden teslim alabilir. Almadığı takdirde, sözleşme sonlanmış sayılır.

Siparişe konu ürün teslimat adresine getirilip de KAREBANT’dan kaynaklı olmayan bir sebepten ötürü Teslimat gerçekleşmez ve Müşteri takip eden on beş (15) gün içinde Teslimat için KAREBANT ile iletişime geçmezse, Müşteri’nin Sözleşme’ye aykırı davrandığından bahisle Sözleşme feshedilebilecektir.

Sözleşmenin sonlandırılmasının sonucu olarak, teslimat masrafı dahil (KAREBANT’un sunduğu olağan teslimat yöntemi dışında Müşteri’nin istediği herhangi bir teslimat yönteminden kaynaklanan ek masraflar hariç olmak üzere) KAREBANT, Müşteri’den aldığı bütün ödemeleri, herhangi bir makul olmayan gecikme olmaksızın, her halükarda, işbu Sözleşmenin sonlandırılmasından sonraki on dört (14) gün içinde Müşteri’ye iade edecektir.

Müşteri, Sözleşmenin sonlandırılmasından kaynaklanan nakliye işleminin ek maliyeti olabileceğini ve KAREBANT’un bu maliyeti Müşteri’ye yansıtma hakkına sahip olacağını unutmamalıdır.

12.   RİSK VE MÜLKİYET

KAREBANT’un belirlediği kurye/kargo şirketi ile teslimatı Müşteri kabul ettiği müddetçe Teslimata kadar ürünlere ilişkin her türlü yarar ve hasar KAREBANT’un sorumluluğunda olacaktır.

Ürünlerin mülkiyeti, söz konusu ürünün Müşteri’ye veya teslimat adresinde bulunan kişiye tesliminden itibaren Müşteri’ye geçer. (mülkiyetin devri)

13.   FİYAT VE ÖDEME

Ürünlerin fiyatı, internet sitesinde belirlendiği şekildedir. KAREBANT internet sitesindeki tüm fiyatların doğru olduğundan emin olmak için elinden geleni yapmasına rağmen, bu konuda hatalar meydana gelebilir.

Müşteri’nin sipariş ettiği ürünlerin fiyatında bir hata bulunması durumunda KAREBANT, Müşteri’yi mümkün olan en kısa sürede bilgilendirerek Müşteri’ye siparişi doğru fiyat üzerinden onaylama veya siparişini iptal etme seçeneklerini sunar. KAREBANT Müşteri’ye ulaşamazsa siparişi iptal edilmiş kabul ederek ürünler için ödeme yapılan miktar Müşteri’ye iade edilir. Fiyatlandırma hatası bariz ve kesinse ve internet sitesinde kayıtlı ürün fiyatının bariz bir şekilde hatalı fiyat olduğu anlaşılabilecekse, KAREBANT ürünleri Müşteri’ye hatalı (normalde olması gerekenden daha düşük) fiyattan (Müşteri’ye Teslimat Onayı gönderdikten sonra dahi) satış işlemini tamamlama yükümlülüğünde olmayacaktır. İnternet sitesindeki fiyatlara KDV ve vergiler dahildir ancak teslimat ücreti dahil değildir ve bu ücret Alışveriş Rehberinde belirtildiği gibi toplam tutara eklenerek toplam sipariş ücreti belirlenecektir. Fiyatlar herhangi bir zamanda değişikliğe uğrayabilir ancak (yukarıda belirtilenler hariç olmak üzere) Müşteri’ye Sipariş Onayı gönderildiği durumlarda fiyat değişiklikleri siparişleri etkilemeyecektir. Bu sebeple, (yukarıda belirtilen durum haricinde) önceki siparişlere ilişkin fiyatların yeniden düzenlenmesine izin verilmemektedir.

Müşteri alışverişi tamamladığında, satın almak istediği tüm ürünler alışveriş sepetine eklenir, sonraki adım ise siparişi sonlandırma ve ödeme işlemidir. Bunu yapabilmek için, Müşteri, satın alma sürecine ilişkin adımları izlemeli, her adımda talep edilen bilgileri tamamlamalı veya onaylamalıdır. Ayrıca Müşteri, satın alma süreci boyunca, ödeme işlemi öncesinde, sipariş ayrıntılarında değişiklik yapabilir.

Sipariş tamamlandıktan sonra ve ödemenin Müşteri tarafından teyit edilmesinden önce, satın alınan ürüne ilişkin temel nitelikleri, ürünün tüm vergiler dahil toplam fiyatı, Cayma hakkının olduğu durumlarda, bu hakkın kullanılma şartları, süresi, usulü ve satıcının iade için öngördüğü taşıyıcıya ilişkin bilgiler veya istisnai olarak cayma hakkının kullanılamadığı durumlarda, Müşteri’nin cayma hakkından faydalanamayacağına ya da hangi koşullarda cayma hakkını kaybedeceğine ilişkin bilgi sipariş özeti şeklinde Müşteri’nin dikkatine sunulur.

 Alışveriş Rehberinde satın alma sürecine dair ayrıntılı açıklamalar yer almaktadır. Ayrıca, Müşteri’nin kayıtlı bir kullanıcı olması halinde, Müşteri kendisine ait bütün siparişlerin detayına "Hesabım" bölümünden ulaşılabilir.

Ödemeler internet sitesinde ve uygulamalarda gösterilen ödeme yöntemleri kullanılarak kredi kartlar ve debit kartlar aracılığıyla yapılır..

Yetkisiz erişimi engelleyebilmek için Müşteri’nin kredi kartı bilgileri şifrelenir. KAREBANT, Müşteri’nin siparişi aldığında, işlemi tamamlamak için yeterli kullanılabilir limit bulunduğunu teyit etmek için Müşteri’nin kartında provizyon talep edilir. Müşteri’nin siparişi teslimat için yola çıkana kadar kredi kartından ödeme alınmaz. Müşteri "Ödeme Onayı" düğmesini tıkladığında, kullanılan kredi kartının sahibi olduğunu doğrulamış ve onaylamış sayılır. Kredi kartları kartı veren kurum tarafından doğrulamalara ve yetkilendirmelere tabidir; fakat Müşteri’nin kartını veren kurumun KAREBANT’a ödeme yetkilendirmesi vermemesi halinde herhangi bir gecikmeden veya teslim etmeme durumundan dolayı KAREBANT yükümlü olmayacaktır ve Sözleşmeyi tamamlaması mümkün olmayacaktır.

14.  FATURA

Müşteri siparişini başarılı bir şekilde oluşturduktan sonra, Fatura düzenlenir ve Müşteriye en geç, teslim edilen ürünlerle birlikte gönderilir. KAREBANT, fatura konusunda, e­fatura/e­arşiv mevzuatına uygun diğer usullerin uygulanması hakkını saklı tutar.

15.  ÜYE OLMADAN SATIN ALMA

İnternet sitesinde üye olmadan ürün satın alma özelliği de mevcuttur. Bu tür bir satın alma işleminde, Müşteri’den yalnızca siparişin işlenmesi için gerekli bilgiler istenmektedir. Müşteri, satın alma sürecini tamamladığında, kullanıcı olarak kayıt olma veya kayıt olmadan kullanıcı olarak devam etme seçenekleri sunulur.

16.  KATMA DEĞER VERGİSİ

Mer’i mevzuat hükümleri uyarınca, internet sitesinden yapılan tüm satış işlemleri, Müşteri’nin onayına tabi olan uygulanabilir nihai muafiyetler hariç olmak üzere Katma Değer Vergisine (KDV) tabidir.

17.   İADE POLİTİKASI

 • Kanuni Cayma HakkıCayma Hakkı

Müşteri, Sözleşme’nin kurulmasını müteakip on dört (14) gün içinde, herhangi bir neden belirtmeksizin, cayma hakkına sahiptir. (aşağıdaki madde 17.3'te belirtilen cayma hakkının kullanılamayacağı ürün grubu için düzenlenen sözleşmeler hariç olmak üzere).

Satın alınan ürünler Yurtiçi kargo şirketi aracılığıyla ücretsiz olarak iade edilebilir.

Cayma süresi Müşteri veya Müşteri’nin belirlediği üçüncü bir kişi (kurye dışında) tarafından ürünlerin zilyetliğini devraldıktan on dört (14) gün sonra ya da tek sipariş ile birden fazla ürünün ayrı ayrı teslim edildiği durumda, Müşteri veya Müşteri’nin belirlediği üçüncü bir kişi (kurye dışında) tarafından en son ürünün zilyetliği devraldıktan on dört (14) gün sonra sona erer.

Müşterinin cayma hakkını zamanında kullanabilmesi için, info@KAREBANT.com. adresine bir e-posta göndererek veya 0262 751 44 66 numaralı müşteri hizmetleri hattını arayarak KAREBANT’I bilgilendirmesi yeterlidir.

Müşteri, herhangi bir sorusu olması halinde, internet sitesindeki iletişim formundan veya 0262 751 44 66 numarasını arayarak müşteri temsilcileri ile görüşebilir.

Satın alınan ürünler Yurtiçi Kargo şirketi aracılığıyla ücretsiz olarak iade edilebilir.

Müşteri’nin cayma hakkının süresinde kullanabilmesi için, hakkın kullanım süresi bitmeden önce cayma hakkını kullanmak istediğine dair KAREBANT’u bilgilendirmesi yeterlidir.

Cayma hakkının kullanımı halinde, ürünün iadesi cayma hakkının kullanıldığına ilişkin bildirim tarihinden itibaren on (10) gün içinde işbu Sözleşmenin 17.3 maddesine uygun olarak herhangi bir KAREBANT mağazasına elden veya kargo yoluyla yapılabilir.

Müşteri, herhangi bir sorusu olması halinde, internet sitesindeki iletişim formundan veya cep telefonunuzdan (maliyeti Müşteri’nin mobil operatörüne göre değişecektir) 0262 751 44 66 numarasını arayarak ya da info@karebant.com adresine e­posta göndererek KAREBANT’a ulaşabilir.

Geri ödeme herhangi ına dair bildirimin alınmasından itibaren on dört (14) günü geçmeyecek şekilde yapılır.

Müşteri’nin tercih ettiği iade yöntemine bakılmaksızın, kargo yoluyla iadeler KAREBANT’un seçtiği bir kurye tarafından yapılmazsa, KAREBANT’un maruz kalacağı ekstra masraflar, Müşteri’ye geri ödenecek miktara dahil edilmeyecektir.

Cayma hakkını kullanmanın sonuçları

Müşteri’nin Sözleşmeyi feshetmesi halinde, Madde 17.3'te aksinin belirtildiği durum hariç olmak üzere, KAREBANT, Müşteri’den aldığı bütün ödemeleri teslimat masrafları da dahil (KAREBANT’un sunduğu en az maliyetli olan standart teslimat türü dışında bir teslimat türü seçildiğinde ortaya çıkacak ek masraflar hariç) Müşteri’ye iade eder.

KAREBANT, Müşteri’nin satın alma işlemi için kullandığı ödeme yönteminin aynısını kullanarak geri ödeme yapar ve hiçbir durumda, böyle bir geri ödemenin sonucunda Müşteri herhangi bir ek ücret ödemeyecektir.

Müşteri, KAREBANT’a ürünleri Türkiye'deki herhangi bir KAREBANT mağazasına veya KAREBANT tarafından belirlenen Kargo şirketine, herhangi bir gecikme olmaksızın, cayma hakkının kullanımına dair bildirimden itibaren on (10) günü geçmeyecek şekilde iade etmelidir. Müşteri, bu on (10) günlük süre sona ermeden ürünleri geri göndermeli veya iade etmelidir.

Müşteri, yalnızca ürünlerin mahiyeti, özellikleri ve işleyişi için gerekli olan herhangi bir kontrolün ötesine geçen değer azalmalarından sorumlu olur.

17.2  Sözleşmesel Cayma Hakkı

Yukarıda madde 17.1'de anılan kanuni cayma hakkından ayrı olarak, herhangi bir neden belirtmeksizin (aşağıda yer alan madde 17.3'te anılan ürünler hariç olmak üzere) Teslimat Onayından itibaren otuz (30) gün içerisinde ürünleri iade etme hakkı Müşteri’ye tanınmaktadır. Sözleşmesel cayma hakkı kapsamında yapılacak iadelerde, iadenin Türkiye’deki bir KAREBANT mağazasında veya KAREBANT’un belirlediği kargo ile gerçekleştirilmesi halleri saklı kalmak üzere, ürün iadesine ilişkin yüklenilen masraflar Müşteri’nin sorumluluğundadır.

Müşteri, Sözleşmeden doğan cayma hakkını yukarıdaki madde 17.1’deki usule uygun olarak kullanabilir. Ancak Müşteri, cayma hakkının kullanılabileceği sürenin sonunda KAREBANT’a bildirmeli ve her durumda, Teslimat Onayından itibaren otuz (30) günlük süre içinde ürünleri teslim etmelidir.

Geri ödeme herhangi bir gecikme olmaksızın, cayma hakkının kullanımına dair bildirimin alınmasından itibaren on dört (14) günü geçmeyecek şekilde yapılacaktır.

KAREBANT geri ödemeyi, satın alma işlemi için kullanılan ödeme yönteminin aynısını kullanarak yapacaktır.

Sözleşmeden doğan bu cayma hakkı, kanuni cayma hakkını etkilemez.

17.3  Genel hükümler (hem kanuni cayma hem de sözleşmesel cayma hakları için geçerlidir)

Aşağıdaki ürünlerden herhangi birinin teslimatına ilişkin sözleşmelerde Müşteri cayma hakkını kullanamaz:

 1. Müşterinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda özel olarak hazırlanan mallara ilişkinsözleşmeler
 1. Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddiortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
 1. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesisağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların (iç çamaşır, mayo ) teslimine ilişkin sözleşmeler.

Müşteri, Teslimat sonrasında, durumlarını, özelliklerini ve işlevlerini saptamak için ürünleri eline alarak kontrol edebilir. Ürünleri kabul edilebilir şekilde ele alma, mağazalarda makul düzeyde kabul edilebilir bir süreçtir. Eğer Müşteri’nin gözden geçirmek eylemi kabul edilebilir makul düzeyin ötesine geçer ve ürünler hasar görürse ya da değerleri azalırsa, bu farkı KAREBANT, cayma hakkının kullanımı sırasında Müşteri’ye yapılacak geri ödemeden mahsup edebilir ya da Müşteri ürünlerin azalan değerlerine denk bir miktarı KAREBANT’a ödemek durumunda kalabilir.

Müşteri; ürünleri, orijinal paketleri, talimatları ve diğer belgeleriyle KAREBANT’a iade etmelidir. Her halde Müşteri, ürünü iade ederken, ürün teslim edildiğinde alınan faturayı veya e­fatura/e­arşiv mevzuatının gerektirdiği ilgili belgeleri ürün ile birlikte göndermelidir.

Müşteri siparişi aldığında cayma hakkının nasıl kullanabileceğine dair özet bilgi Müşteri ile paylaşılacaktır.

a)   KAREBANT mağazasında iade

Müşteri, herhangi bir ürünü, iade etmek istediği ürün grubunun aynısına sahip olan, ürünü aldığınız ülkedeki herhangi bir KAREBANT mağazasına iade edebilir. Böyle durumlarda, Müşteri mağazaya gitmeli ve ürünü ve onunla birlikte teslim edilen faturayı ya da e­fatura/e­arşiv mevzuatının gerektirdiği ilgili belgeyi sunmalıdır.

b)   Kargo yoluyla iadeler

KAREBANT’un belirlediği kargo şirketi yoluyla ürün iade edileceği zaman, Müşteri’nin evinden ürünü alma işlemini organize etmek için internet sitesindeki form yoluyla Müşteri, KAREBANT’a ulaşmalıdır. İnternet sitesindeki "İLETİŞİM" bölümünde yer alan talimatlar uyarınca Müşteri, ürünü aynı paket içinde göndermelidir. Üye olmadan herhangi bir ürün satın alınması halinde, cep telefonunuzdan (maliyeti

Müşteri’nin mobil operatörüne göre değişecektir) 0262 751 44 66 numarasını arayarak telefon vasıtasıyla da kargo yoluyla iade talep edilebilir.

Yukarıdaki seçeneklerin hiçbiri Müşteri için herhangi bir ek ücret doğurmaz.

Müşteri, mevcut ücretsiz iade yöntemlerinden hiçbirini kullanmak istemezse, iade masraflarına katlanması gerekmektedir. Müşteri, ürünleri KAREBANT’a alıcı ödemeli olarak iade etmek isterse, buna bağlı maliyetlerden sorumlu olabilecektir.

KAREBANT, ürünleri inceledikten sonra, ödenen tutarların geri ödenmesi için Müşteri’nin hakkı olup olmadığı hususunda Müşteri’yi bilgilendirecektir. Geri ödeme, cayma hakkı yasal süresi içinde kullanıldığında ve ilgili paketi oluşturan tüm ürünler iade edildiğinde yapılır. Geri ödeme mümkün olan en kısa zamanda ve her durumda, cayma niyetinin KAREBANT’a bildirildiği tarihten itibaren on dört (14) gün içinde yapılır. Geri ödeme daima satın alma işleminde kullanılan ödeme yöntemi kullanılarak yapılır.

Ürünleri yukarıda belirtilen şekilde KAREBANT’a iade etmenin risklerinden Müşteri sorumludur.

17. 4 Ayıplı ürünlerin iadesi

KAREBANT, Müşteri’nin ayıplı ürünlere dair yasal haklarına ek olarak, aşağıdaki sözleşmesel hakkı sunmaktadır. Müşteri teslimat sırasında ürünün Sözleşmeye uygun olmadığını düşündüğünüz durumlarda, mail yoluyla, sabit hattımızdan veya cep telefonu hattını (maliyeti Müşteri’nin mobil operatörüne göre değişecektir) arayarak ürün hasarına ilişkin KAREBANT’a derhal ulaşmalıdır.

Müşteri ürünü, teslimat sırasında ürünle birlikte verilen fatura ile KAREBANT’un belirlediği kurye ile veya teslimat ülkesindeki bir KAREBANT mağazasına iade etmelidir. KAREBANT iade edilen ürünü ayrıntılı şekilde inceleyerek makul bir zaman içinde e­posta yoluyla Müşteri’ye ürünü değiştirme veya geri ödeme hakkı (varsa) ile ilgili bir bildirim gönderecektir.

Mutad uygulama olarak geri ödeme veya ürünü değiştirmeye ilişkin mümkün olan en kısa zamanda ve her halükarda, KAREBANT’un ayıplı ürünün değiştirilmesi veya geri ödemeye ilişkin Müşteri’nin hakkı olduğunu e­posta yoluyla Müşteri’ye bildirdiği tarihten itibaren on dört (14) gün içinde yapılmaktadır.

Ayıp sebebiyle iade edilen ürünlerde, ayıp bulunduğu takdirde, Müşteri’ye; ürüne ilişkin bütün ödemeler, Müşteri’ye ürünü gönderirken oluşan teslimat masrafı ile Müşteri ürünü iade ederken oluşan masraflar da dahil olmak üzere geri ödenir. Müşteriden alınan paranın geri ödemesi daima siparişin ödemesini yapmak için Müşteri’nin kullandığı kredi kartına yapılır. Bu hüküm yasal haklarınıza halel getirmeyecektir.

18. SORUMLULUK VE FERAGAT

İşbu Koşullarda yer alan hiçbir hüküm hiçbir şekilde aşağıdaki konulara ilişkin KAREBANT’un sorumluluğunu sınırlandırmaz veya ortadan kaldırmaz:

 1. KAREBANT’ın ihmalinden kaynaklı personel ölümü veya yaralanması;
 2. Dolandırıcılık veya sahte temsiliyet; veya
 3. KAREBANT’un sorumluluğunu sınırlandırmasının veya hariç tutmasının veya bunları yapmaya çalışmanın KAREBANT için yasa dışı veya gayrimeşru olabileceği diğer bütün

KAREBANT, kendi eylemiyle oluşan öngörülebilir kayıp ve zarar için Müşteri’ye karşı sorumludur. KAREBANT işbu şartlara uymazsa, Sözleşmeyi ihlal etmenin öngörülebilir sonucu olan veya makul dikkat ve beceri kullanma noksanlığından kaynaklanan Müşteri’nin kayıp ve zararları için sorumlu olur; ancak öngörülemeyen hiçbir kayıp ve zarardan KAREBANT sorumlu değildir. Bir kayıp veya zararın meydana geleceği bariz ise ya da Sözleşme yapıldığında, hem KAREBANT hem de Müşteri meydana gelebileceğini biliyorlarsa, örneğin, satış sürecinde Müşteri bunu KAREBANT ile konuştuysa, kayıp veya zarar öngörülebilir addolunacaktır.

KAREBANT, ticari kayıplar için sorumlu tutulmayacaktır. KAREBANT sadece bireyler ve kişisel kullanım için ürünler sunar. Müşteri’nin ürünleri herhangi bir ticari, iş veya yeniden satış amaçlı kullanması halinde, KAREBANT herhangi bir kazanç kaybı, iş kaybı, iş kesintisi veya iş fırsatı kaybından dolayı Müşteri’ye karşı sorumlu olmayacaktır ve Müşteri de ticari kayıplarıyla ilgili KAREBANT’u sorumlu tutmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Bu internet sitesinden ve dijital bilgilerin depolanması ve aktarımındaki hata potansiyellerinden dolayı, internet sitesinde aksi açıkça belirtilmediği müddetçe, internet sitesinde aktarılan veya ondan elde edilen bilgilerin doğruluğuna ve güvenliğine yönelik KAREBANT’un herhangi bir garanti taahhüdü bulunmamaktadır.

Müşteri’ye Sözleşmeye uygun olan ürünler sunmak KAREBANT’un sözleşmesel yükümlülüğüdür ancak, bu yükümlülüğü etkilemeksizin ve kanunun izin verdiği ölçüde, bu internet sitesinde yayınlanan tüm ürün açıklamaları, bilgiler ve materyaller "göründüğü gibidir" ve herhangi bir açık, dolaylı veya sonuca dair garantiler içermezler. Müşteri olarak sözleşme kurduğunuzda, KAREBANT hukuki yükümlülükleri uyarınca, Müşteri’ye göndereceği ürünlerin şu şekillerde olmasından sorumlu olur: (i) ürünler KAREBANT’un verdiği açıklamalara uygundur ve internet sitesinde belirtilen özelliklere sahiptir, (ii) ürünler benzer ürünlerin olağan kullanım amaçları için uygundur ve (iii) ürünler aynı türdeki ürünlerin normalde sahip olduğu ve kendilerinden makul şekilde beklenen kalite ve performansı gösterir.

KAREBANT, bu internet sitesinden Müşteri’nin satın aldığı herhangi bir ürünün tatmin edici bir kalitede olduğunu ve onun türündeki ürünlerin genel olarak hizmet ettiği tüm amaçlara makul şekilde uygun olduğunu garanti eder. Hukuken izin verilen en geniş ölçüde fakat Müşteri açısından yasal olarak hariç tutulanlar dışında, bu internet sitesindeki ürünlerle ilişkili başka herhangi bir açık veya zımni garanti KAREBANT’un sorumluluğu kapsamında değildir. KAREBANT’un sattığı ürünler (el yapımı ürünler dahil), genelde ürünlerin imalatında kullanılan malzemelerin doğal özelliklerine sahiptir. Doku, şekil, dikişler ve renk varyasyonları gibi doğal özellikler hata veya kusur olarak sınıflandırılmamalıdır. Bu doğal özelliklerdeki tutarsızlıklar beklenmeli ve makul karşılanmalıdır. KAREBANT’un yalnızca en iyi kalitede ürünler seçmesine rağmen doğal özellikler kaçınılmazdır ve ürünün kendi görünümünün parçası olarak kabul edilmelidir. İşbu maddedeki hiçbir şey Müşteri’nin yasal haklarını veya Sözleşmeden doğan cayma hakkını etkilemez.

19.  FİKRİ MÜLKİYET HAKLARINA İLİŞKİN KURALLAR

Müşteri, internet sitesinin parçası olarak sunulan bütün materyal ve içerikteki telif hakkının, ticari markaların ve diğer bütün fikri mülkiyet haklarının daima KAREBANT’a veya yetkili aracılarına ait olduğunu kabul eder.

Müşteri’nin, sunulan içeriği yalnızca açık şekilde KAREBANT’un veya yetkili aracılarının yetkilendirdiği şekilde kullanmasına izin verir. Bu Müşteri’yi herhangi bir siparişin veya Sözleşme bilgilerinin bir kopyasını almak için gerekli olduğu ölçüde internet sitesini kullanmaktan alıkoymaz.

20.  VİRÜSLER, SANAL KORSANLIK VE DİĞER SİBER SUÇLAR

Müşteri, virüs, trojan, solucan, mantık bombaları veya kötü amaçlı ya da teknolojik açıdan zararlı olan diğer materyalleri bilerek yükleyerek bu internet sitesini kötüye kullanımından kaçınmayı taahhüt etmektedir. Müşteri, bu internet sitesine, bu internet sitesini barındıran sunucuya veya internet sitesiyle ilgili herhangi bir sunucu, bilgisayar veya veritabanına yetkisiz erişim ile girmeye çalışmayacaktır, sistemi engellemeyecek, bozmayacak, verileri yok etmeyecek veya değiştirmeyecektir. Müşteri, hizmet reddi saldırısı veya dağıtılmış hizmet reddi saldırısı yoluyla internet sitesine saldırmayacağını taahhüt eder. İşbu hükmün ihlali halinde, Müşteri geçerli mevzuatlara göre cezai işleme tabi bir suç işlemiş olabilir. KAREBANT, bu tür herhangi bir ihlali ilgili adli ve idari mercilere bildirir ve sanal korsanın kimliğini açığa çıkarmak için ilgili kurum ile işbirliği yapar. Benzer şekilde, böyle bir ihlal durumunda, Müşteri’nin bu internet sitesini kullanma hakkı hemen sona erer.

KAREBANT, Müşteri’nin bilgisayarına, ekipmanına, internet sitesini kullanımından kaynaklanan verilere veya malzemelere teknolojik olarak zarar veren herhangi bir hizmet reddi saldırısı, virüs veya diğer yazılım ve malzemelerden kaynaklanan ya da bu internet sitesinin yönlendirdiği bu tür içeriklerin indirilmesinden kaynaklanan herhangi bir kayıp veya zarardan sorumlu tutulamaz.

21.  İNTERNET SİTEMİZDEN BAĞLANTILAR

KAREBANT’un internet sitesinden üçüncü taraf internet sitelerine veya malzemelerine bağlantılar olabilir; bu bağlantılar yalnızca bilgi verme amaçlıdır ve bu internet sitelerinin veya malzemelerin içeriklerinin kontrolü veya sorumluluğu KAREBANT’a ait değildir. Benzer şekilde, bu tür bağlantıların kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir kaybın veya zararın yükümlülüğünü KAREBANT üstlenmez.

22.  YAZILI İLETİŞİM

Mer’i mevzuat, KAREBANT’un Müşteri’ye gönderdiği bazı bilgilerin ve iletilerin yazılı olmasını gerektirmektedir. Müşteri, internet sitesini kullandığında, KAREBANT ile iletişimin temelde elektronik olarak yapılacağını kabul eder. Müşteri’ye e­posta yoluyla ulaşarak veya internet sitesine bildirimler koyarak KAREBANT, Müşteri’yi bilgilendirir. Müşteri Sözleşme uyarınca, işbu elektronik iletişim yöntemini kabul ettiğini ve Müşteri’ye elektronik olarak sunulan tüm sözleşmelerin, bildirimlerin, bilgilerin ve diğer iletişim yöntemlerinin bu iletişim kanallarının yazılı olmasını gerekli kılan herhangi yasal gerekliliklere uygun olduğunu beyan eder. Bu koşul Müşteri’nin yasal haklarınızı etkilemez.

23.  BİLDİRİMLER

KAREBANT’a sunulan bütün bildirimler yazılı olarak yapılmalıdır. Müşteri, madde 22'ye bağlı olarak ve orada belirtildiği üzere, Müşteri’nin sipariş verirken sunduğu e­posta ya da posta adresi yoluyla KAREBANT’un Müşteri’ye bildirimde bulunabileceğini açıkça kabul ve beyan eder. Bildirim, internet sitesine koyulduğunda hemen, e­posta gönderildiğinde 24 saatte veya mektubun gönderildiği tarihten itibaren 3 gün içinde alınmış uygun şekilde gönderilmiş kabul edilir. Bildirimin ulaştığının kanıtı olarak, mektup durumunda, mektubun uygun adrese gönderildiği, mühürlendiği ve postaneye verildiği bilgisi, e­posta durumunda, e­postanın ilgili e­posta adresine gönderildiği bilgisi yeterli olacaktır.

24.  HAKLARIN VE YÜKÜMLÜLÜKLERİN DEVRİ

KAREBANT ve Müşteri arasındaki bu Sözleşme, KAREBANT ve Müşteri’yi, ayrıca onların haleflerini bağlayacaktır. Müşteri, önceden yazılı rıza almaksızın, Sözleşmeyi ve ondan doğan hak ve yükümlülükleri (garanti hariç) devredemez, atayamaz, başkasının sorumluluğuna veremez veya yönlendiremez. Ancak Müşteri, KAREBANT’un madde 17.4'teki garantisini ürünü edinen kişiye devredebilir. KAREBANT, Müşteri’den garantinin devredildiği kişinin, ilgili ürünün o an itibariyle sahibi olduğuna dair makul bir kanıt sunmasını isteyebilir, örneğin, satın almaya ilişkin kanıt sunma ya da ilk Alıcıdan ya da sonraki Alıcılardan (geçerli durumda) garantiden doğan hakları malın yeni sahibine aktardıklarını belirten bir mektup veya mektup zinciri alma gibi kanıtlar kabul edilebilir.

KAREBANT, Sözleşme süresi içerisinde, herhangi bir zamanda, Sözleşmeyi, sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükleri devredebilir, atayabilir, alt­yükleniciye verebilir veya yönlendirebilir. Kuşkuya mahal bırakmamak için, bu tür devir, atama, görevlendirme veya yönlendirmeler tüketicinin olarak yasal haklarını ve Sözleşme dâhilindeki haklarını etkilemez ya da KAREBANT’un Müşteri’ye açıkça veya dolaylı olarak vermiş olabileceği garanti veya teminatları iptal etmez, azaltmaz ya da sınırlandırmaz.

25.  MÜCBİR SEBEPLER

KAREBANT’un kontrolü dışında meydana gelen ve işbu Sözleşme dahilindeki yükümlülüklerinden herhangi birini gerçekleştirememesine veya geciktirmesine neden olan ve bu itibarla Sözleşme tahtında mücbir sebep olarak addolunacak olaylardan KAREBANT sorumlu veya yükümlü tutulamaz.

KAREBANT’un kontrolü dışındaki olaylar, makul kontrolün ötesindeki eylem, olay, gerçekleşmeme, çıkarılma veya kazaları içerir ve özellikle şunları (sınırlama olmaksızın) kapsar:

 1. Grevler, lokavtlar veya diğer endüstriyel
 1. Sivil kargaşa, isyan, işgal, terörist saldırısı veya terör saldırısı tehdidi, savaş (ilan edilmiş olsun veyaolmasın) veya savaş tehdidi veya savaş hazırlığı.
 2. Yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, çökme, salgın veya diğer doğal
 1. Demiryolları, deniz yolları, hava yolları, motorlu taşıtlar veya diğer kamu veya özel nakliye araçlarınınkullanımının imkansızlığı.
 2. Kamu veya özel sektör telekomünikasyon ağlarının kullanımının imkansızlığı.
 3. Herhangi bir hükümetin eylemleri, kararnameleri, mevzuatları, yönetmelikleri veya kısıtlamaları.
 1. Herhangi bir kargo, posta veya ilgili diğer nakliye işlerinde grev, çökme ve Herhangi bir Sözleşmedahilindeki KAREBANT’un herhangi bir yükümlülüğü, kontrolü dışındaki olay devam

ettiği sürece askıya alınır ve bu dönem KAREBANT’un yükümlülüğü yerine getirme süresine eklenir. KAREBANT, kontrolü dışındaki olayı  sonlandırmak  veya Sözleşme dahilindeki yükümlülüklerine kontrolü dışındaki olaya rağmen gerçekleştirebilmesini sağlayacak bir çözüm bulmak için bütün makul çabayı gösterecektir.

26.  FERAGAT

KAREBANT’un Sözleşme süresince, Müşteri’nin Sözleşme veya diğer hüküm ve şartlar dahilindeki yükümlülüklerinin herhangi birinin tam performansını gerçekleştirmesini sağlayamaması veya Sözleşme dahilindeki haklarını veya yasal yolları kullanamaması, bu haklardan veya yasal yollardan feragat ettiği ve Müşteri’nin bu yükümlülüklere uymaktan muaf olduğu anlamına gelmez. Herhangi bir temerrütten feragat, Sözleşme veya Koşullardan kaynaklanan sonraki temerrütlerden feragat teşkil etmez. Feragat olduğu açıkça beyan edilmediği ve yukarıdaki Bildirimler bölümündeki paragrafa uygun olarak yazılı şekilde iletilmediği müddetçe işbu Koşulların hiçbirinden feragat edilmiş sayılmaz.

27.  BÖLÜNEBİLİRLİK

İşbu Koşullar veya Sözleşmenin herhangi bir hükmü, herhangi bir yetkili kurum tarafından geçersiz, kanunsuz veya yürütülemez olarak belirlenirse, söz konusu şart, koşul veya hüküm kalan şart, koşul veya hükümlerden ayrılır ve kalan kısım hukukun izin verdiği ölçüde geçerli olarak kalır.

28.  KOŞULLARDA DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKIMIZ

KAREBANT, zaman zaman bu Koşulları güncelleme veya üzerlerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Müşteri, bu internet sitesini kullandığında veya KAREBANT’dan ürün sipariş ettiğinde yürürlükte olan ilkelere ve Koşullara, bunlarda bir değişiklik yapılmadığı müddetçe tabii olur. Koşullar veya Gizlilik

Beyanında hukuka veya hükümetin yetkili organına göre yapılan herhangi bir potansiyel değişim, önceden Müşteri tarafından yapılan siparişler için de geçerli olacaktır. Bu değişiklik Müşteri’nin yasal haklarını etkilemez.

29.  YETKİLİ MAHKEME

KAREBANT zaman zaman bu Koşulları güncelleme veya üzerlerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. İnternet sitesinin kullanımı ve bu internet sitesi yoluyla ürünlerin satın alınmasına dair Sözleşmeler, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. İnternet sitesinin kullanımından veya böyle bir Sözleşmeden doğan veya onunla alakalı herhangi bir anlaşmazlık, Türkiye mahkemelerinin yargı yetkisine tabidir. KAREBANT ile Müşteri arasındaki sözleşmeye ilişkin bir anlaşmazlık doğarsa, Müşteri yetkili Tüketici Mahkemesine veya Tüketici Hakem Heyetine gerekli başvuruları yapabilir. İşbu maddedeki hiçbir şey Müşteri’nin bu husustaki yasal haklarını etkilemez.

30.  GERİ BİLDİRİM

 

Müşteri’nin yorumları ve geri bildirimleri KAREBANT için önemlidir. Müşteri tüm geri bildirim ve yorumları KAREBANT’a iletişim formu veya info@karebant.com adresinden e-posta yoluyla gönderebilir.

KAREBANT AHŞAP ve İNŞ. SAN. TİC. A.Ş.

MÜŞTERİ ADI - SOYADI

   

EK

 

ÖRNEK CAYMA FORMU

 

(Bu form, sadece sözleşmeden cayma hakkı kullanılmak istenildiğinde doldurup gönderilecektir.)

   

KAREBANT ticari adıyla faaliyet gösteren Gebze Plastikçiler Org. San. Böl Atatürk Blv. No:34/1 Gebze- Kocaeli/TÜRKİYE adresine mukim bir Türk şirketi olan Karebant Ahşap Ve İnşaat San. Tic. A.Ş.’ne, info@karebant.com

-Bu formla aşağıdaki malların satışına ilişkin sözleşmeden cayma hakkımı kullandığımı beyan ederim.

-Sipariş tarihi veya teslim tarihi:

-Cayma hakkına konu mal:

-Cayma hakkına konu malın bedeli:

-Tüketicinin adı ve soyadı:

-Tüketicinin adresi:

-Tüketicinin imzası: (Sadece kâğıt üzerinde gönderilmesi halinde)

-Tarih: